Trang chủ » Miễn trừ pháp lý

Miễn trừ pháp lý

Tác giả: Viktor Nguyễn

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý của TOTLINK

TOTLINK luôn nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác nhất. Tuy nhiên, TOTLINK vẫn không phải nhận bất kỳ trách nhiệm, pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.

Toàn bộ nội dung và tài liệu có trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức kêu gọi mua bán hay đầu tư tiền điện tử, forex, ngoại hối, chứng khoán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy vào thông tin trên trang web này.

Không có điều gì trên trang web này cấu thành một lời chào mời, tư vấn, đề nghị hoặc khuyến nghị , lôi kéo hoặc liên quan đến đầu tư hoặc mua bán các sản phẩm về tiền điện tử, forex, ngoại hối, chứng khoán.

TOTLINK chỉ đánh giá, review và cung cấp các thông tin có sẵn trên internet, mọi vấn đề về pháp lý chúng tôi miễn trừ toàn bộ trên Website này.

Chúng tôi khuyên bạn nên dựa trên chuyên môn của bản thân để đưa ra quyết định mua bán hoặc đầu tư. Mọi hành vi mua bán cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia sở tại. Nếu bạn cần thêm thông tin hãy liên hệ