Trang chủ » Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Tác giả: Viktor Nguyễn

Chính sách điều khoản sử dụng TOTLINK.VN

Trang web Totlink.vn có quy định rõ ràng về chính sách điều khoản sử dụng. Mọi người đều có quyền tham gia vào các dịch vụ của Totlink.vn. Nhưng phải đảm bảo các quyền và nghĩa vụ để đôi bên có lợi.

Tham gia Totlink.vn là các bạn đồng ý sử dụng dịch vụ cung cấp các thông tin miễn phí trên Website này. Những điều khoản và chính sách bảo mật của chúng tôi được liệt kê rõ ràng. Đọc kỹ càng các thông tin về dịch vụ để nắm rõ các yêu cầu thông tin chính xác nhất. Các thông tin cá nhân của người chơi được lưu giữ Cookies để sử dụng.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng được bảo đảm an toàn qua nhiều lớp. Nếu có khiếu nại về tranh chấp, hãy liên hệ với cơ quan có thẩm quyền. Totlink.vn từ chối trách nhiệm giữa đôi bên.

Những hành vi đều phù hợp với pháp luật tại Việt Nam. Thành viên tham gia phải đủ số tuổi từ 18 trở lên. Sử dụng thông tin trên website của chúng tôi với mục đích tham khảo, giải trí không phải là tài liệu chính thức. Không dùng để sát phạt, lừa đảo người khác hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

Mọi vấn đề về nội dung, khuyến mãi từ sàn hoặc các bên phát hành chúng tôi chỉ giới thiệu, Totlink.vn không phải là sàn và cung cấp các dịch vụ liên quan tới tiền số, Crypto..v.v. Các quyết định của Totlink.vn là quyết định cuối cùng.

Người dùng nào vi phạm các quy định về điều khoản sử dụng sẽ bị xử lý. Việc xử lý sẽ theo chính sách và điều kiện tham gia của Totlink.vn. Mọi thông tin và thắc mắc người chơi có thể liên hệ về chúng tôi để có hướng giải quyết nhanh chóng nhất.

Cam kết điều khoản sử dụng và điều kiện tham gia

Người sử dụng phải đủ từ 18 tuổi trở lên.

Đủ tuổi chịu trách nhiệm trước các hành vi của bản thân. Người chưa đủ tuổi không được phép sử dụng Website này cũng như tham gia sử dụng các sàn/ nền tảng tiền ảo hoặc Crypto liên quan. Vui lòng xem đầy đủ thông báo trên web Totlink.vn.

Đọc đầy đủ nội quy và điều khoản sử dụng khi tham gia. Các thắc mắc về nội dung hay việc sử dụng đều liên lạc thông qua liên hệ. Những thắc mắc đó phải trong quy định cách sử dụng của Website. Các hành vi lợi dụng sử dụng dịch vụ để vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Nếu vi phạm các chính sách sử dụng dịch vụ sẽ bị chấm dứt việc sử dụng dịch vụ ở Totlink.vn

Đồng ý các thay đổi chính sách của chúng tôi.

Mọi sự thay đổi đều có hiệu lực ngay. Quyền sửa đổi nội dung trên toàn bộ Website này Mọi nội dung trên Website được người đứng đầu quản lý và có quyền chỉnh sửa.

Các vấn đề khác liên quan sẽ được áp dụng theo chính sách từ phía nhà cái. Các thông tin sửa đổi sẽ được thông báo cho người dùng biết tới. Khi thay đổi được chỉnh sửa xong;

Mọi điều khoản sử dụng và điều kiện tham gia mới sẽ được áp dụng ngay lập tức. Xin lưu ý với người sử dụng Website này vui lòng đọc kỹ các điều khoản tham gia để tránh tình huống đáng tiết xảy ra. Chúng tôi từ chối mọi vấn đề pháp lý liên quan tới quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc nào khác vui lòng Liên Hệ